?

Log in

No account? Create an account
March 5th, 2008 - Сделать невозможное (камень -> пар) — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Сделать невозможное (камень -> пар)

[ website | Мой основной блог ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Мой блог о личностном росте Vim-Erlang package Translation tool Пошли свои страхи на ... Задолбали длинные линки? ]

March 5th, 2008

интересно на кого расчитана эта деза [Mar. 5th, 2008|08:22 pm]
Сделать невозможное (камень -> пар)
[Tags|]

Сайт я не буду указывать, да и заблокирван он провайдерами.
В статье много разной муры, но вот это меня больше всего добило:

Իսկ ինչ վերաբերում է, օրինակ, Երեւանի քաղաքապետարանի հարեւանությամբ «ծառայող» զինվորականներին, ապա երեկ նրանցից մի քանիսը մոտակա գետնանցումում առեւտուր անող պապիկից հետաքրքրվում էին, թե որտե՞ղ զուգարան կա: Պապիկը պատասխանեց` չկա: Իսկ այսօր արդեն գարշահոտության պատճառով այդ գետնանցումով անցնել չէր լինում:


А теперь скажите, дорогие друзья, ГДЕ рядом с мэрией подземка? ГДЕ? Вот просто задумайтесь на момент.

И ответьте на вопрос -- ДЛЯ КОГО эти статьи? Я лично не понимаю.
 Расчитаное на людей вообще не из Еревана?  Тогда почему на армянском? На жителей вне Еревана -- так зачем тогда это пихать в интернет? вобщем не понимаю я их, не понимаю ....
Link15 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | March 5th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]